ภาษาไทย

ต่ำกว่ามาตรฐาน, ีไม่เป็นที่ยอมรับบ

ADJ

ภาษาอังกฤษ bad

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ต่ำกว่ามาตรฐาน, ีไม่เป็นที่ยอมรับบ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ต่ำกว่ามาตรฐาน, ีไม่เป็นที่ยอมรับบ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"