ภาษาอังกฤษ

bad

N

แปลว่า ความไม่ดี, ความชั่ว, ความเลว

Posted on by Admin

แปลว่า กาลี

ตัวอย่าง คนที่มีความคิดกาลีอย่างนี้ใครๆ ก็ไม่อยากยุ่งด้วย

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า เดนนรก

ตัวอย่าง ไอ้เด็กเดนนรกพวกนี้ติดยาจนรักษาไม่ได้แล้ว

เพิ่มเติม เลวทรามต่ำช้าอย่างยิ่งจนนรกยังไม่ต้องการ

Posted on by Admin

แปลว่า น้ำเน่า

ตัวอย่าง หากต้องเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาจริงๆ ก็อาจจะเจอกับกระแสน้ำเน่า น้ำดีอีกครั้ง

Posted on by Admin

แปลว่า เฮงซวย

เพิ่มเติม เอาแน่นอนอะไรไม่ได้ (มักใช้ในทางไม่ดี)

Posted on by Admin

แปลว่า บาป

ตัวอย่าง ครอบครัวเขาเป็นคนบาปที่คนทั้งหมู่บ้านยากจะให้อภัย

เพิ่มเติม ที่ชั่วร้ายเลวทราม, ที่มัวหมองไม่บริสุทธิ์

Posted on by Admin

แปลว่า ต่ำ

ตัวอย่าง ความคิดต่ำๆ แบบนี้ ออกมาจากหัวสมองเธอได้อย่างไร

เพิ่มเติม ที่มีความคิดหรือการกระทำที่ไม่ประสงค์ดี

Posted on by Admin

แปลว่า ห่วย

ตัวอย่าง อาหารฝีมือห่วยแบบนี้เหรอที่คุณอยากจะนำเสนอ

Posted on by Admin

แปลว่า เส็งเคร็ง

ตัวอย่าง ยายอยู่บ้านเส็งเคร็งนั่นมาร่วมสิบปี

Posted on by Admin

แปลว่า เลวทราม

ตัวอย่าง เขาไม่เคยสำนึกในการกระทำอันเลวทรามของเขาเลย

Posted on by Admin

แปลว่า ขี้ถัง

ตัวอย่าง ที่นี่มีแต่มนุษย์ขี้ถัง ไปที่อื่นดีกว่า

เพิ่มเติม ที่มีนิสัยเลวทรามต่ำช้า

Posted on by Admin

แปลว่า ทราม

ตัวอย่าง ความทรงจำอันงดงามในวัยเด็ก ไม่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวที่เลว และสังคมที่ทราม

Posted on by Admin

แปลว่า ชั่ว

ตัวอย่าง เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนชั่ว เพราะมักทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เสมอ

Posted on by Admin

แปลว่า เลว, ชั่ว, เลวทราม, ชั่วช้า, แย่, ไม่ดี, เลวร้าย, เป็นอันตราย

Posted on by Admin

แปลว่า พาล

ตัวอย่าง ฉันไม่ชอบนิสัยคนพาลอย่างที่เธอทำเมื่อกี้นี้เลย

เพิ่มเติม ที่ชั่วร้าย, ที่มีนิสัยเกเรชอบหาเรื่องผู้อื่น

Posted on by Admin

แปลว่า ระยำ

ตัวอย่าง ไอ้ลูกระยำ กูเสียเงินให้ไปหลุดเกณฑ์เสือกเอาไปเที่ยวซ่องเสียหมด

Posted on by Admin

แปลว่า ชาติหมา

ตัวอย่าง มันนิสัยชาติหมาจริงๆ ไม่เคยพบ

Posted on by Admin

แปลว่า (งาน, การกระทำ) ไม่เป็นที่น่าพอใจ

Posted on by Admin

แปลว่า ทรพล

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่ดี

ตัวอย่าง เขาเป็นคนไม่ดีอย่าไปสุงสิงกับเขามากนัก

เพิ่มเติม ที่ไม่น่าพอใจ, ที่ขาดคุณสมบัติที่ดี

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่มีความสุข, ไม่พอใจ, ผิดหวัง

Posted on by Admin

แปลว่า ต่ำกว่ามาตรฐาน, ีไม่เป็นที่ยอมรับบ

Posted on by Admin

แปลว่า เลวทรามต่ำช้า

ตัวอย่าง คนเลวทรามต่ำช้าอย่างเขาสมควรได้รับโทษแล้ว

Posted on by Admin

แปลว่า เลว

ตัวอย่าง หากเราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเลว เราก็จะไม่เห็นถึงความสว่างของสังคมภายนอกเลย

Posted on by Admin

แปลว่า ห่วย

ตัวอย่าง อาหารฝีมือห่วยแบบนี้เหรอที่คุณอยากจะนำเสนอ

Posted on by Admin

PREF

แปลว่า ทุ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เฮงซวย หมายถึง:

 1. (ปาก) ว. เอาแน่นอนอะไรไม่ได้, คุณภาพต่ำ, ไม่ดี, เช่น คนเฮงซวย ของเฮงซวย เรื่องเฮงซวย. (จ. เฮง ว่า โชคดี, ซวย ว่า เคราะห์ร้าย, เฮงซวย ว่า ไม่แน่นอน).

พจนานุกรมไทย ต่ำ หมายถึง:

 1. ว. ตรงข้ามกับสูง, มีระดับด้อยหรือน้อยกว่าปรกติ เช่น ความดันโลหิตตํ่า.

 2. (ถิ่น-อีสาน ก. ทอ เช่น ต่ำหูก.

พจนานุกรมไทย เส็งเคร็ง หมายถึง:

 1. ว. เลว, ไม่ดี, ไม่มีค่า, ไม่มีราคา, เช่น ของเส็งเคร็งไม่มีใครต้องการ ป่านี้ไม้ดี ๆ ถูกตัดไปหมดแล้ว เหลือแต่ไม้เส็งเคร็ง.

พจนานุกรมไทย ขี้ถัง หมายถึง:

 1. (ปาก) ว. เลวทราม เช่น จงหลีกเลี่ยงเสียให้พ้นคนขี้ถัง. (สุภาษิตสุนทรภู่).

พจนานุกรมไทย ทราม หมายถึง:

 1. [ซาม] ว. เลว เช่น ใจทราม, เสื่อม เช่น ปัญญาทราม จิตทราม; ไหลอาบเป็นแห่ง ๆ เช่น เลือดไหลทรามลงตามขา.

พจนานุกรมไทย ชั่ว หมายถึง:

 1. ว. เลว, ทราม, ร้าย, ไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น เช่น คนชั่ว.

 2. บ. ตลอด, สิ้น, เช่น ชั่วอายุ.

 3. น. ระยะ เช่น นํ้าลึก ๓ ชั่วคน สูง ๓ ชั่วลําตาล, ระยะเวลา, สมัย, ครั้ง, เช่น ชั่วปู่ย่าตายาย ชั่วพ่อชั่วแม่.

พจนานุกรมไทย กาลี หมายถึง:

 1. ว. ชั่วร้าย, เสนียดจัญไร. (ส. กลิ).

 2. น. ชื่อหนึ่งของพระอุมา ชายาพระอิศวร เรียกว่า เจ้าแม่กาลี, ปรกติสร้างรูปเป็นหญิงผิวดำ (ส. กาลี ว่า หญิงดำ), และว่ามีอำนาจเสมือน กาล (เวลา) ที่ไม่มีผู้ใดเอาชนะได้. (ส.).

พจนานุกรมไทย ทุ หมายถึง:

 1. ว. คําอุปสรรคในภาษาบาลีและสันสกฤต แปลว่า ชั่ว, ยาก, ลําบาก, เลว, ทราม, เช่น ทุจริต ว่า ความประพฤติชั่ว, ทุกร ว่า ทําได้โดยยาก, ทุปปัญญา ว่า ปัญญาทราม เป็นต้น. (ดู ทุร ประกอบ). (ป.; ส. เดิมเป็น ทุสฺ), ทุ นี้เมื่ออยู่หน้าคําอื่นตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสกฤต กําหนดให้เติมตัวสะกดลงตัวหนึ่งเพื่อให้เท่าของเดิม เช่น ทุ + คติ เป็น ทุคคติ, ทุ + จริต เป็น ทุจจริต, ตัวสะกดนั้นดูพยัญชนะคําหลังเป็นเกณฑ์ ถ้าพยัญชนะวรรคคําหลังเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลาง ก็ใช้พยัญชนะที่ ๑ แห่งวรรคนั้นสะกด เช่น ทุ + กร เป็น ทุกกร, ทุ + ข เป็น ทุกข, ถ้าเป็นพยัญชนะวรรคคําหลังเป็นอักษรตํ่า ก็ใช้พยัญชนะที่ ๓ แห่งวรรคนั้นสะกด เช่น ทุ + คติ เป็น ทุคคติ, ทุ + ภาษิต เป็น ทุพภาษิต, อีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าพยัญชนะคําหลังเป็นอักษรตํ่า ก็ใช้เติม ร แทนตัวสะกดได้ทุกวรรค เช่น ทุรชน ทุรพล ทุรภิกษ์ ทุรยศ ทุรลักษณ์, หรือเอาสระ อุ ออกเสียก็มี เช่น ทรชน ทรพล ทรพิษ ทรยศ ทรลักษณ์, ในวิธีหลังนี้บางมติว่า เอา อุ เป็น ร (ใช้ไปถึงคํา ทรกรรม ด้วย) และเมื่ออยู่หน้าสระก็เติม ร เช่น ทุ + อาจาร เป็น ทุราจาร, ทุ + อาธวา เป็น ทุราธวา.

 2. ดู กระทุ.

 3. (แบบ) ว. สอง, มักใช้นําหน้าศัพท์อื่น เช่น ทุวิธ ว่า ๒ อย่าง. (ป.).

พจนานุกรมไทย พาล หมายถึง:

 1. น. ขน. (ป., ส.).

พจนานุกรมไทย ระยำ หมายถึง:

 1. ว. ชั่วช้า, ตํ่าช้า, เลวทราม, อัปมงคล, เช่น คนระยำ เรื่องระยำ ทำระยำ; (ถิ่น-ปักษ์ใต้) ยับเยิน, แหลก, เช่น ดังดวงแก้วตกต้องแผ่นผา ร้าวระยำช้ำจิตเจ็บอุรา. (อิเหนา).

พจนานุกรมไทย ทรพล หมายถึง:

 1. ว. มีกําลังน้อย, อ่อนแอ, ท้อแท้; เลวทราม.

พจนานุกรมไทย เลว หมายถึง:

 1. ว. มีค่าตํ่ากว่ามาตรฐาน เช่น กระดาษเลวเขียนหมึกแล้วซึม; สามัญ เช่น ทหารเลว ไพร่เลว; ต่ำ, ทราม, เช่น มารยาทเลว. ก. รบ, รบศึก, มักใช้เข้าคู่กับคํา รบ เป็น รบเลว.

 ภาพประกอบ

 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad
 • bad

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bad"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"