คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด O

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด O ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Total Dict. เป็น พจนานุกรมไทย - อังกฤษ, อังกฤษ - ไทย ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ อัปเดตคำศัพท์ล่าสุด มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลไทยมากกว่า 120,000 คำ

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา แปลออนไลน์ได้ง่าย ๆ และปรับแต่งการอำนวยความสะดวกในการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด O

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด O ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. O
  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
 2. O.K
  แปลว่า ใช้ได้, โอเค, ตกลง
 3. O level
  แปลว่า การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)
 4. o.n.o
  แปลว่า คำย่อของ or near offer หรือ or nearest offer
 5. oaf
  แปลว่า คนโง่, คนทึ่ม, คนซุ่มซ่าม, คนเซ่อ
 6. oafish
  แปลว่า โง่, ทึ่ม, ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า
 7. oak
  แปลว่า โอ๊ก
 8. oak
  แปลว่า ไม้โอ๊ก
 9. oak!
  แปลว่า โอ้ก
 10. oak
  แปลว่า ต้นโอ๊ก
 11. oak apple
  แปลว่า ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก
 12. oak tree
  แปลว่า ต้นโอ๊ก
 13. oaken
  แปลว่า ที่ทำจากไม้โอ๊ก
 14. oakum
  แปลว่า เชือกด้ายดิบ
 15. oar
  แปลว่า กระเชียง
 16. oar
  แปลว่า ไม้พาย
 17. oar
  แปลว่า พายเรือ, พาย, แจว
 18. oar
  แปลว่า กรรเชียง
 19. oar
  แปลว่า แจว
 20. oar
  แปลว่า คนพายเรือ
 21. oar
  แปลว่า พายเรือ, พาย, แจว
 22. oarlock
  แปลว่า เครื่องยึดพายที่ด้านข้างของเรือกรรเชียง
 23. oarsman
  แปลว่า ฝีพาย
 24. oarsman
  แปลว่า คนพายเรือ, คนกรรเชียงเรือ
 25. oarsmen
  แปลว่า คำนามพหูพจน์ของ oarsman
 26. oasis
  แปลว่า สถานที่หรือเวลาเป็นสุข, สถานที่หรือเวลาปลอดความทุกข์
 27. oasis
  แปลว่า โอเอซิส
 28. oasis
  แปลว่า บริเวณอุดมสมบูรณ์ในทะเลทราย
 29. oast
  แปลว่า เตาเผาไม้ฮ็อพที่ใช้ในการทำเบียร์
 30. oat
  แปลว่า ข้าวโอ๊ต
 31. oat
  แปลว่า โอ๊ต
 32. oat cake
  แปลว่า ขนมเค้กทำจากข้าวโอ๊ต
 33. oath
  แปลว่า คำสบถ
 34. oath
  แปลว่า คำสาบาน, คำสัญญา, คำปฏิญาณ
 35. oatmeal
  แปลว่า ข้าวโอ๊ตบดหยาบๆ, ข้าวโอ๊ตต้มที่เป็นอาหารเช้า
 36. oats
  แปลว่า เมล็ดพืชที่ปลูกในช่วงหนาวเย็น
 37. ob-
  แปลว่า ด้าน, ก่อน, ในทาง
 38. obduracy
  แปลว่า ความดื้อดึง, ความแข็งข้อ, ความดึงดัน
 39. obdurate
  แปลว่า ใจแข็ง, ไม่เปลี่ยนใจ, ไม่เอนเอียง
 40. obdurate
  แปลว่า ดื้อ, ไม่เชื่อฟัง
 41. obdurately
  แปลว่า อย่างดื้อรั้น
 42. obedience
  แปลว่า โอวาท
 43. obedience
  แปลว่า การเชื่อฟัง, การอยู่ในโอวาท
 44. obedient
  แปลว่า หัวอ่อน
 45. obedient
  แปลว่า เบาไม้
 46. obedient
  แปลว่า ว่าง่าย
 47. obedient
  แปลว่า ว่านอนสอนง่าย
 48. obedient
  แปลว่า ที่เชื่อฟัง, ที่อ่อนน้อม
 49. obediently
  แปลว่า อย่างเชื่อฟัง
 50. obeisance
  แปลว่า พฤติกรรมที่แสดงถึงการเคารพ
 51. obeisance
  แปลว่า การก้มคำนับ
 52. obelisk
  แปลว่า แท่งหินที่มีด้านทั้งสี่ลาดเอียงและมีปลายแหลม
 53. obese
  แปลว่า อ้วนเกินไป, อ้วนพุงพลุ้ย
 54. obesity
  แปลว่า การอ้วนเกินไป, การมีน้ำหนักตัวมากเกินไป
 55. obey
  แปลว่า ฟัง
 56. obey
  แปลว่า เชื่อฟัง, ทำตามคำสั่ง
 57. obey
  แปลว่า เบาไม้
 58. obey
  แปลว่า อ่อนหู
 59. obey
  แปลว่า เชื่อฟัง, ทำตามคำสั่ง
 60. obfuscate
  แปลว่า ทำให้มืด
 61. obfuscate
  แปลว่า ทำให้สับสน
 62. obfuscate
  แปลว่า ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้ยุ่งยาก
 63. obfuscate
  แปลว่า ้ยุ่งเหยิงิ, ยุ่งยาก
 64. obit
  แปลว่า การประกาศข่าวมรณกรรม, (โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ มักเขียนเป็นชีวประวัติของผู้ตายอย่างย่อๆ)
 65. obiter dicta
  แปลว่า คำนามพหูพจน์ของ obiter dictum
 66. obiter dictum
  แปลว่า คำพูดแสดงความคิดเห็น ความจริง หลักการหรืออื่นๆ
 67. obituary
  แปลว่า การประกาศข่าวมรณกรรม, (โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ มักเขียนเป็นชีวประวัติของผู้ตายอย่างย่อๆ)
 68. object
  แปลว่า วัตถุ
 69. object
  แปลว่า นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา
 70. object
  แปลว่า วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์
 71. object
  แปลว่า ท้วง
 72. object
  แปลว่า วัตถุ, สิ่งของ
 73. object
  แปลว่า กล่าวคำคัดค้าน
 74. object
  แปลว่า กรรม
 75. object
  แปลว่า คัดค้าน, ท้วงติง, ทัดทาน, ท้วง
 76. object against
  แปลว่า คัดค้าน, ต่อต้าน
 77. object ball
  แปลว่า ลูกบิลเลียด
 78. object d'art
  แปลว่า ศิลปวัตถุ
 79. object glass
  แปลว่า เลนส์ที่อยู่ใกล้วัตถุที่สุด (เช่น เลนส์ในกล้องจุลทรรศน์)
 80. object lens
  แปลว่า เลนส์ที่อยู่ใกล้วัตถุที่สุด (เช่น เลนส์ในกล้องจุลทรรศน์)
 81. object lesson
  แปลว่า ตัวอย่างที่เป็นอุทาหรณ์
 82. object program
  แปลว่า โปรแกรมภาษาเครื่อง
 83. object to
  แปลว่า คัดค้าน, ต่อต้าน
 84. objectification
  แปลว่า การทำให้เห็นเป็นรูปธรรม
 85. objectify
  แปลว่า ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม
 86. objection
  แปลว่า ความขัดข้อง
 87. objection
  แปลว่า การค้าน
 88. objection
  แปลว่า การท้วงติง
 89. objection
  แปลว่า ข้อรังเกียจ
 90. objection
  แปลว่า ความรู้สึกคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย
 91. objection
  แปลว่า สาเหตุของการคัดค้าน, เหตุผลที่คัดค้าน
 92. objectionable
  แปลว่า ซึ่งไม่น่าพอใจ, ซึ่งน่ารังเกียจ
 93. objectionable
  แปลว่า ที่เป็นสาเหตุให้คัดค้าน, ที่ต้องคัดค้าน
 94. objectionable
  แปลว่า ที่น่ารังเกียจ
 95. objectionably
  แปลว่า อย่างน่ารังเกียจ
 96. objections
  แปลว่า ข้อขัดข้อง
 97. objective
  แปลว่า ปรนัย
 98. objective
  แปลว่า วัตถุวิสัย
 99. objective
  แปลว่า ปรนัย
 100. objective
  แปลว่า วัตถุวิสัย

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด O"