ภาษาอังกฤษ

take lunch break

V

แปลว่า พักกลางวัน

ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่พักกลางวันกันอยู่ ให้มาติดต่ออีกครั้งตอนบ่าย

เพิ่มเติม หยุดพักเวลาเที่ยงเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • take lunch break

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "take lunch break"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"