ภาษาอังกฤษ

Have a nice day!

Phrase

แปลว่า ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะ!

Posted on by Admin

คำย่อภาษาอังกฤษ คือ HAND

 ภาพประกอบ

  • Have a nice day!

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Have a nice day!"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"