EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

rest

N

แปลว่า ที่พัก

Posted on by Admin

แปลว่า ความตาย

Posted on by Admin

แปลว่า พิราม

Posted on by Admin

แปลว่า การพักผ่อน

Posted on by Admin

แปลว่า การหยุดชั่วขณะ, การนิ่งเฉย

Posted on by Admin

แปลว่า ส่วนที่เหลือ

Posted on by Admin

V

แปลว่า พักผ่อน

ตัวอย่าง เราควรออกกำลังกาย บริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และพักผ่อนให้เพียงพอ

เพิ่มเติม หยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย

Posted on by Admin

แปลว่า เอาแรง

ตัวอย่าง คนตกงานเดินทางกลับบ้านเดิมในต่างจังหวัด เพื่อพักเอาแรงในการต่อสู้ใหม่

เพิ่มเติม พักผ่อน เพื่อให้ร่างกายมีกำลัง

Posted on by Admin

แปลว่า พักเหนื่อย

ตัวอย่าง แกเดินขึ้นมาบนศาลาการเปรียญแล้วหลบไปพักเหนื่อยอยู่ที่มุมศาลา

เพิ่มเติม หยุดชั่วคราวให้หายเหนื่อย

Posted on by Admin

VT

แปลว่า สงบนิ่ง, หยุดนิ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า พักผ่อน, นอนพัก

Posted on by Admin

VI

แปลว่า สงบนิ่ง, หยุดนิ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า พักผ่อน, นอนพัก

Posted on by Admin

แปลว่า อาศัย, ไว้วางใจ

Posted on by Admin

แปลว่า ยังเป็น, ยังคง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย พักผ่อน หมายถึง:

 1. ก. หยุดทํางานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย.

พจนานุกรมไทย พิราม หมายถึง:

 1. น. การหยุดพัก, การหยุดเสียง, ที่สุด. (ส. วิราม).

 2. ว. งาม.

พจนานุกรมไทย เอาแรง หมายถึง:

 1. ก. พักเหนื่อย.

 2. ก. ช่วยผู้อื่นทำงานเพื่อต่อไปเขาจะได้มาช่วยตนทำงานในลักษณะเดียวกันบ้าง เช่น เกี่ยวข้าวเอาแรงกัน.

 ภาพประกอบ

 • rest แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rest แปลว่า ที่พัก ประเภท N หมวด N
 • rest แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rest แปลว่า พักผ่อน ประเภท V ตัวอย่าง เราควรออกกำลังกาย บริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และพักผ่อนให้เพียงพอ เพิ่มเติม หยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย หมวด V
 • rest แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rest แปลว่า สงบนิ่ง, หยุดนิ่ง ประเภท VT หมวด VT
 • rest แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rest แปลว่า ความตาย ประเภท N หมวด N
 • rest แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rest แปลว่า พิราม ประเภท N หมวด N
 • rest แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rest แปลว่า สงบนิ่ง, หยุดนิ่ง ประเภท VI หมวด VI
 • rest แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rest แปลว่า เอาแรง ประเภท V ตัวอย่าง คนตกงานเดินทางกลับบ้านเดิมในต่างจังหวัด เพื่อพักเอาแรงในการต่อสู้ใหม่ เพิ่มเติม พักผ่อน เพื่อให้ร่างกายมีกำลัง หมวด V
 • rest แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rest แปลว่า พักผ่อน, นอนพัก ประเภท VT หมวด VT
 • rest แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rest แปลว่า การพักผ่อน ประเภท N หมวด N
 • rest แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rest แปลว่า พักเหนื่อย ประเภท V ตัวอย่าง แกเดินขึ้นมาบนศาลาการเปรียญแล้วหลบไปพักเหนื่อยอยู่ที่มุมศาลา เพิ่มเติม หยุดชั่วคราวให้หายเหนื่อย หมวด V
 • rest แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rest แปลว่า การหยุดชั่วขณะ, การนิ่งเฉย ประเภท N หมวด N
 • rest แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rest แปลว่า พักผ่อน, นอนพัก ประเภท VI หมวด VI
 • rest แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rest แปลว่า อาศัย, ไว้วางใจ ประเภท VI หมวด VI
 • rest แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rest แปลว่า ส่วนที่เหลือ ประเภท N หมวด N
 • rest แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rest แปลว่า ยังเป็น, ยังคง ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "rest"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"