ภาษาอังกฤษ

rcpt.

ABBR

แปลว่า คำย่อของ receipt, ใบเสร็จรับเงิน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • rcpt.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "rcpt."

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"