ภาษาอังกฤษ

off

SL

แปลว่า ตาย

Posted on by Admin

แปลว่า จากไป, ไป

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า ลดลงจาก

Posted on by Admin

แปลว่า เอาออก, แยกออกมาจาก, หักออก

Posted on by Admin

แปลว่า ออกจาก

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่ทำงาน, หยุดงาน

Posted on by Admin

PREP

แปลว่า ออกจาก

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่ทำงาน, หยุดงาน

Posted on by Admin

แปลว่า ลดลงจาก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตาย หมายถึง:

 1. ก. สิ้นใจ, สิ้นชีวิต, ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต, เช่น สภาวะสมองตาย; เคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น มือตาย ตีนตาย; ไม่เดินเพราะเครื่องเสียหรือหยุดเป็นต้น เช่น รถยนต์ตาย นาฬิกาตาย; ยืนแต้มอยู่อย่างเดียว เช่น ลูกเต๋าตายหก; ลักษณะที่ประตูในการเล่นการพนันบางประเภท เช่น โป ถั่ว ไม่ออกเลย หรือนาน ๆ จึงจะออกสักครั้งหนึ่ง; ผิดตามที่กติกากำหนดไว้ในการเล่นกีฬาหรือการละเล่นบางชนิด.

 2. ว. คําประกอบท้ายประโยคหรือหน้าประโยค หมายความว่า แย่, เต็มที, ยิ่งนัก, เช่น ร้อนจะตาย ตายละทีนี้, คําเปล่งเสียงแสดงความตกใจหรือประหลาดใจเป็นต้น เช่น อุ๊ยตาย ตายแล้ว.

 ภาพประกอบ

 • off
 • off
 • off
 • off
 • off
 • off
 • off
 • off
 • off

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "off"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"