ภาษาอังกฤษ

horny

ADJ

แปลว่า ซึ่งมีความต้องการทางเพศ, ซึ่งเต็มไปด้วยราคะ

Posted on by Admin

แปลว่า คล้ายเขาสัตว์

Posted on by Admin

แปลว่า หยาบคล้ายเขาสัตว์, กระด้างคล้ายเขาสัตว์

Posted on by Admin

แปลว่า ที่ทำมาจากเขาสัตว์, ที่ทำด้วยเขาสัตว์

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • horny
  • horny
  • horny
  • horny

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "horny"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"