ภาษาอังกฤษ Gotcha!, gotcha

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

Gotcha!

SL

แปลว่า จับได้แล้ว!

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ

gotcha

SL

แปลว่า คำพูดย่อของ I got you

Posted on by Admin

INT

แปลว่า คำอุทานแสดงเข้าใจหรือตอบรับ

เพิ่มเติม พูดรวบจากประโยค I've got you.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Gotcha!
  • gotcha
  • gotcha

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Gotcha!"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"