ภาษาอังกฤษ damn, Damn!

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

damn

INT

แปลว่า คำอุทานแสดงความรำคาญ, คำสบถที่ใช้เวลาที่รู้สึกหงุดหงิดรำคาญ

Posted on by Admin

แปลว่า ตายห่า

ตัวอย่าง ตายห่า นี่มันโกงกันชัดๆ อย่างนี้ก็แย่สิ

เพิ่มเติม คำอุทานแสดงความรู้สึกไม่พอใจ

Posted on by Admin

N

แปลว่า เหี้ย

ตัวอย่าง ในแถบย่านนี้มีแต่เหล่าคนพาล และเหี้ยเต็มไปหมด

เพิ่มเติม คนที่มีลักษณะนิสัยไม่ดี หรือเลว

Posted on by Admin

VT

แปลว่า สาปแช่ง, แช่ง

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตายห่า หมายถึง:

  1. ก. ตายด้วยอหิวาตกโรคหรือกาฬโรค.

พจนานุกรมไทย เหี้ย หมายถึง:

  1. น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ชนิด Varanus salvator ในวงศ์ Varanidae เป็นสัตว์สกุลเดียวกับตะกวด โตเต็มวัยยาวได้ถึง ๒.๕ เมตร ตัวอ้วนใหญ่สีดํา มีลายดอกสีเหลืองพาดขวาง หางยาว อาศัยและหากินบริเวณใกล้นํ้า, ภาษาปากว่า ตัวเงินตัวทอง.

ภาษาอังกฤษ

Damn!

INT

แปลว่า ยี้

ตัวอย่าง ยี้! เสื้อสกปรกอย่างนี้ยังจะเอามาให้อีก

เพิ่มเติม คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ยี้ หมายถึง:

  1. อ. คําที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้น เช่น ยี้! เสื้อสกปรกอย่างนี้ยังจะเอามาให้อีก, อี๊ ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • damn
  • damn
  • damn
  • damn
  • damn
  • Damn!
  • damn

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "damn"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"