ภาษาอังกฤษ

be out

PHRV

แปลว่า ออกปฏิบัติหน้าที่ข้างนอก, ปฏิบัติงานนอกสถานที่

Posted on by Admin

แปลว่า ปรากฏออกมา (พระจันทร์, พระอาทิตย์ฯลฯ), โผล่ออกมา

Posted on by Admin

แปลว่า เป็นที่รู้กันทั่ว, แพร่ไปทั่ว

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน, ไม่มาทำงาน

Posted on by Admin

แปลว่า ได้รับคำสั่ง (ให้จับเป็นตัวประกัน)

Posted on by Admin

แปลว่า ถูกปล่อยตัวจากคุก, พ้นโทษ, ออกจากเรือนจำ

Posted on by Admin

แปลว่า ออกจากกลุ่ม

Posted on by Admin

แปลว่า ดับแล้ว (ไฟ), หยุดไหม้

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่รู้สึกตัว, หมดสติ

Posted on by Admin

แปลว่า ออกดอก (ดอกไม้), ผลิดอก

Posted on by Admin

แปลว่า อยู่ไกลจากฝั่ง

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่เป็นที่นิยม, ล้าสมัย

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่ได้รับการพิจารณา, ไม่ต้องพูดถึง

Posted on by Admin

แปลว่า หมด, จบ, สิ้นสุด

Posted on by Admin

แปลว่า ออกมา, อยู่ข้างนอก, อยู่ภายนอก

Posted on by Admin

แปลว่า หยุดทำงาน (เพราะขัดแย้ง), หยุดงานประท้วง

Posted on by Admin

แปลว่า ทำผิดพลาด, คิดผิด, ทำผิด

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

 • be out
 • be out
 • be out
 • be out
 • be out
 • be out
 • be out
 • be out
 • be out
 • be out
 • be out
 • be out
 • be out
 • be out
 • be out
 • be out
 • be out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "be out"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"