ภาษาอังกฤษ

(above and) beyond the call of duty

IDM

แปลว่า นอกหน้าที่, นอกเหนือความรับผิดชอบ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (above and) beyond the call of duty

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "(above and) beyond the call of duty"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"