ภาษาไทย

เลี้ยงลา

V

ภาษาอังกฤษ give a farewell party

ตัวอย่าง วิชาญเลี้ยงลาเพื่อนๆ ก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกา

เพิ่มเติม เลี้ยงเนื่องในการอำลาเมื่อจะจากกันไป

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เลี้ยงลา หมายถึง:

  1. ก. เลี้ยงอาหารเป็นการอำลาของผู้ที่จะจากไป เช่น นายแดงเลี้ยงลาเพื่อน ๆ ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น.

 ภาพประกอบ

  • เลี้ยงลา

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เลี้ยงลา"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"