ภาษาไทย

สิ่งไม่มีชีวิต

N

ภาษาอังกฤษ non-living thing

ตัวอย่าง สิ่งไม่มีชีวิตเป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่สำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศดำรงอยู่ได้ เช่น พลังงานจากดวงอาทิตย์

เพิ่มเติม สิ่งที่ดำรงอยู่โดยไม่หายใจ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สิ่งไม่มีชีวิต

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สิ่งไม่มีชีวิต"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"