ภาษาไทย

สบายใจ

V

ภาษาอังกฤษ be happy

Posted on by Admin

ADJ

ภาษาอังกฤษ smug

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สบายใจ หมายถึง:

  1. ว. ไม่มีทุกข์มีร้อน เช่น ลูก ๆ เรียนจบหมดแล้วก็สบายใจ ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วสบายใจ.

 ภาพประกอบ

  • สบายใจ
  • สบายใจ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สบายใจ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"