ภาษาไทย

คุณ

N

ภาษาอังกฤษ Khun

เพิ่มเติม คำที่ใช้เรียกนำหน้าบุคคลเพื่อแสดงความยกย่อง

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ Miss

ตัวอย่าง คุณวนิดาทำงานอยู่แผนกส่งเสริมการขายของบริษัท

เพิ่มเติม คำนำหน้าชื่อ

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ advantage

ตัวอย่าง ความกลัวในสิ่งต่างๆ มีทั้งคุณและโทษต่อตัวเราเอง

เพิ่มเติม ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ kindness

ตัวอย่าง เขาลืมสิ้นถึงคุณของข้าวแดงแกงร้อนจากชายคาบ้านที่เขาเคยอาศัยอยู่

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ black magic

ตัวอย่าง อาการหน้าดำเช่นนี้เป็นอาการที่คล้ายจะโดนคุณโดนของ

เพิ่มเติม อาถรรพณ์ คือ พิธีทำร้ายต่ออมิตร โดยเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าในตัวหรือฝังรูปฝังรอย เรียกกันว่า กระทำคุณ, ผู้ถูกกระทำ เรียกว่า ถูกคุณ

Posted on by Admin

PRON

ภาษาอังกฤษ you

ตัวอย่าง ผมได้ข่าวแล้วว่าคุณจะมาวันนี้

เพิ่มเติม คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เป็นคำสุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คุณ หมายถึง:

  1. น. อาถรรพณ์ คือ พิธีทําร้ายต่ออมิตร โดยเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าในตัวหรือฝังรูปฝังรอย เรียกกันว่า กระทําคุณ, ผู้ถูกกระทำ เรียกว่า ถูกคุณ, คุณไสย ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • คุณ
  • คุณ
  • คุณ
  • คุณ
  • คุณ
  • คุณ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คุณ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"