ภาษาไทย

คำอุทานเมื่อโกรธมาก

SL

ภาษาอังกฤษ for fuck sake!

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ for crying out loud!

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คำอุทานเมื่อโกรธมาก
  • คำอุทานเมื่อโกรธมาก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คำอุทานเมื่อโกรธมาก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"