ภาษาไทย

คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ

ADV

ภาษาอังกฤษ damn

Posted on by Admin

ADJ

ภาษาอังกฤษ damn

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
  • คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"