ภาษาอังกฤษ

off

แปลว่า ลดลงจาก

Posted on by Admin

แปลว่า ตาย

Posted on by Admin

แปลว่า ออกจาก

Posted on by Admin

แปลว่า จากไป, ไป

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่ทำงาน, หยุดงาน

Posted on by Admin

แปลว่า เอาออก, แยกออกมาจาก, หักออก

Posted on by Admin

แปลว่า ลดลงจาก

Posted on by Admin

แปลว่า ออกจาก

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่ทำงาน, หยุดงาน

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "off"

  • off
  • off
  • off
  • off
  • off
  • off
  • off
  • off
  • off

บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่